Téma disertační práce

Školitel:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
Téma:Návrh technologie a nástrojů vzdáleného učení a práce (e-learning a teleworking)
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2006-10-20
Název disertace:Principy, procesy a technologie distančního vzdělávání
Charakteristika řešeného problému:

Téma je orientováno na rozvojový program přípravy akreditace distanční formy studijního programu.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https