Téma disertační práce

Školitel:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Téma:Detekce klíčových slov v řečových datech
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2010-10-19
Název disertace:Hybridní slovní a pod-slovní detekce klíčových frází
Charakteristika řešeného problému:

Práce se zaměří na vyhledávání klíčových slov v datech z živých jednání. Je vypsána v rámci EU projektu AMI.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https