Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Objektový model a jeho použití při výstavbě programového vybavení
Zahájení v ak.r.:1988/1989
Obhajoba disertace:1988-10-01
Název disertace:Objektový model a jeho použití při výstavbě programového vybavení
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https