Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Znalostní přístupy v diskrétní simulaci
Zahájení v ak.r.:1991/1992
Obhajoba disertace:1991-03-01
Název disertace:Znalostní přístupy v diskrétní simulaci
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https