Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Prostředky pro automatizovaný návrh číslicových obvodů
Zahájení v ak.r.:1985/1986
Obhajoba disertace:1985-05-01
Název disertace:Prostředky pro automatizovaný návrh číslicových obvodů
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https