Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Signaturní soubory
Zahájení v ak.r.:1995/1996
Obhajoba disertace:2003-02-03
Název disertace:Signaturní soubory se signaturami proměnné délky
Charakteristika řešeného problému:

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https