Téma disertační práce

Školitel:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Verifikace programů se složitými datovými strukturami s využitím teorie automatů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2007-11-28
Název disertace:Verifikace programů se složitými datovými strukturami
Charakteristika řešeného problému:

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https