Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Architektura hardware a software aplikačně specifických paralelních systémů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2010-12-02
Název disertace:Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím technologie FPGA
Charakteristika řešeného problému:

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https