Téma disertační práce

Školitel:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc.
Téma:Paralelizace evolučních algoritmů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2007-10-09
Název disertace:Evolutionary design of collective communication based on prediction of conflicts in interconnection networks
Charakteristika řešeného problému:

Evoluční algoritmy patří k robustním výpočetním prostředkům pro řešení složitých multikriteriálních multimodálních úloh v oblasti inženýrských, matematických a ekonomických aplikací. Otevřeným problémem zůstává rychlost konvergence a časová složitost. Cílem předkládané disertační práce je návrh paralelních evolučních algoritmů na vhodné konfiguraci multiprocesorových nebo multipočítačových systémů pro řešení rozsáhlých úloh z oblasti syntézy a technického návrhu číslicových obvodů. Předpokládá se využití výsledků dosavadního výzkumu z oblasti evolučních algoritmů založených na pravděpodobnostních modelech (EDA algoritmy) a nalezení vhodné symbiózy těchto pokročilých algoritmů s klasickými evolučními algoritmy.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https