Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Architektury prostorového uživatelského rozhraní
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2011-01-05
Název disertace:On-line Analýza Dat s Využitím Vizuálních Slovníků
Charakteristika řešeného problému:

výzkum stávajících modelů prostorových rozhrani se zaměřením na jejich vizuálně-strukturální vlastnosti, na rozhraní jako nové formy zobrazování a virtuálního prostoru, na potenciál technologických a estetických aspektů, na definici aplikovaných prvků a vlastnosti strukturálně augmentovaného prostorového rozhraní Ve spolupráci s: FAVU, Ateliér multimédií, pan Fajnor

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https