Téma disertační práce

Školitel:Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Zpracování a analýza medicínských obrazových dat
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2011-01-05
Název disertace:Delaunay-based Vector Segmentation of Volumetric Medical Images
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je nalezení nových přístupů a metod pro automatizaci  procesu analýzy a zpracování medicínských obrazových dat, s důrazem na segmentaci tkání. Současné metody se zaměřují na určitou aplikaci nebo zpracování a segmentaci určitého druhu informace (tkáně). Tato práce by se měla věnovat srovnání vlastností mnoha různých metod a nalezení vhodného postupu jejich kombinace v kontextu daného použití. Tím by vznikl obecnější nástroj pro analýzu a zpracování medicínských obrazových dat. Práce na tomto tématu je v kontextu s výzkumnou skupinou na UPGM, která se věnuje analýze a zpracování medicínských obrazových dat a 3D modelování tkání. Dosažené výsledky jsou přímo využívány v konkrétních klinických aplikacích.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https