Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Syntaktická analýza založená na gramatických systémech
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2007-10-04
Název disertace:O síle některých modifikovaných formálních modelů
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o gramatickách a na nich založených gramatických systémech. Cílem je navrhnout gramatické systémy tak, aby na nich založená syntaktická analýza probíhala efektivnějším způsobem než syntaktická analýza porváděná standartními současnými způsoby. Zásadní pozornost bude věnována redukci komponent v těchto systémech, např. počet gramatik či počet pravidel v jednotlivých gramatikách. Výzkum takto zjednodušených gramatických systémů bude diskutovat jak klasická tak moderní témata teoretické informatiky, jako např. sílu a složitost popisu těchto gramatik. Integrace modelů bude provedena tak, aby výsledné gramatiky byly snadno použitelné pro moderní metody používané v informatice. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související se syntaktickou analýzou, jako např. matematická lingvistika či kompilátory.

Publikace související s vypsaným tématem:
2003MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.
 MEDUNA Alexander. Coincidental Extention of Scattered Context Languages. Acta Informatica. 2003, roč. 2003, č. 39, s. 307-314. ISSN 0001-5903.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https