Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Modifikované modely syntaktické analýzy
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2007-10-04
Název disertace:Přepisující systémy s omezenými konfiguracemi
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o formálních modelech pro syntaktickou analýzu, zejména zásobníkových automatů, bezkontextových gramatik a jejich integrovaných verzí. Cílem je navrhnout modifikované verze těchto modelů tak, aby výsledná syntaktická analýza proběhla efektivnějším a úspornějším způsobem. Zásadní pozornost bude věnována redukci komponent v těchto modelech, např. počtu pravidel. Výzkum takto zjednodušených modelů bude diskutovat jak klasická tak moderní témata teoretické informatiky, jako např. sílu a složitost popisu těchto modelů. Modifikace modelů bude provedena tak, aby výsledné modely byly snadno použitelné pro moderní metody používané v informatice. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související se syntaktickou analýzou, jako např. kompilátory či matematická lingvistika.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2003MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.
 MEDUNA Alexander. Simultaneously One-Turn Two-Pushdown Automata. International Journal of Computer Mathematics. 2003, roč. 2003, č. 80, s. 679-687. ISSN 0020-7160.
1996MEDUNA Alexander. Syntactic Complexity of Context-Free Grammars over Word Monoids. Acta Informatica. 1996, roč. 1996, č. 33, s. 457-462. ISSN 0001-5903.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https