Téma disertační práce

Školitel:Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
Téma:Modelování heterogenních systémů
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2015-01-09
Název disertace:Simulační architektura založená na službách
Charakteristika řešeného problému:

Cílem výzkumné práce bude vytvoření objektově orientovaného prostředí pro návrh a distribuovanou simulaci heterogenních modelů. Prostředí umožní propojit klasické spojité a diskrétní simulační abstrakce se znalostním modelováním založeným na logickém programování, fuzzy konceptech a neuronových sítích s modely opírajícími se o Petriho sítě. Vytvořené metody a nástroje budou testovány na vhodných modelech a postupně zdokonalovány.

Publikace související s vypsaným tématem:
2002HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. HELEF: A New Simulation Language. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 39-47. ISBN 80-85988-71-2.
 HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Tools for Creating of Multimodels. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics. 2002, roč. 2002, č. 9, s. 1391-1400. ISSN 0368-492X.
2000RÁBOVÁ Zdeňka, JANOUŠEK Vladimír, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. An Environment for Building Heterogeneous Models. In: Proceedings of MOSIS 2000. Rožnov: MARQ, 2000, s. 89-94. ISBN 80-85988-44-5.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https