Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Evoluční návrh složitých systémů
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2009-03-27
Název disertace:Evoluční návrh generických struktur s využitím developmentu založeného na instrukcích
Charakteristika řešeného problému:

Cílem projektu je navrhnout metody umožňující evoluční (tedy automatický) návrh složitých systémů. Zejména se bude jednat o studium procesu ontogeneze a technik netriviálního mapování genotypu na fenotyp. Úkolem bude navrhnout jednotící pohled na problematiku a na vybraných třídách problémů experimentálně ověřit účinnost metody. Snahou je získat co nejinovativnější řešení složitého problému při vložení minimální znalosti do metody řešení. Předmětem výzkumu bude rovněž návrh metody měření složitosti získaného systému a měření míry znalosti vložené do metody řešení. Všechny metody budou ověřovány zejména na problémech z oblasti návrhu algoritmů a číslicových obvodů.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2004SEKANINA Lukáš. Evolving Constructors for Infinitely Growing Sorting Networks and Medians. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 2932, s. 314-323. ISSN 0302-9743.
2003SEKANINA Lukáš a RŮŽIČKA Richard. Easily Testable Image Operators: The Class of Circuits Where Evolution Beats Engineers. In: The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, s. 135-144. ISBN 0-7695-1977-6.
 SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.
 SEKANINA Lukáš. From Implementations to a General Concept of Evolvable Machines. Lecture Notes in Computer Science. 2003, roč. 2003, č. 2610, s. 424-433. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https