Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Distribuovaná umělá inteligence
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2009-02-20
Název disertace:Modelování uvažujících agentů Petriho sítěmi
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce bude zaměřena na problematiku distribuované umělé inteligence a jejím cílem bude návrh multiagentního sytému umožňujícího výzkum sociálního chování agentů. Jednotlivé etapy práce by měly být následující:

  • Získání přehledu o současném stavu problematiky distribuované umělé inteligence, zejména role agentů-softbotů.
  • Návrh a implementace agenta pro simulaci různých typů jeho chování.
  • Návrh a implementace skupiny agentů pro simulaci sociálního chování - distribuované umělé inteligence.
  • Realizace praktické aplikace s cílem jejího zařazení do předmětů Inteligentní systémy a Multiagentní systémy.
Publikace související s vypsaným tématem:
2003HANÁČEK Petr, RÁBOVÁ Zdeňka a ZBOŘIL František V. Model okolního prostředí mobilního robota. In: MOSMIC'2003. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2003, s. 25-30. ISBN 80-8070-139-3.
2002ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Formal Models of Agent Systems. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 163-168. ISBN 80-85988-71-2.
2001ZBOŘIL František a ZBOŘIL František ml. The Role of Agents in Simulation Models. In: Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 111-116. ISBN 80-85988-61-5.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https