Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Genomické databáze
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2009-11-20
Název disertace:Shlukování proteinových substruktur
Charakteristika řešeného problému:

Jedním z výzkumných směrů v oblasti biomedicíny je výzkum genetické informace. V současné době existují rozsáhlé genomické databáze s popisem řetězců DNA, resp. RNA. Téma disertační práce je výzkum metod uložení a efektivního zpřístupnění informací v genomických databázích a metod získávání znalostí z takových databází.

  • Doktorand bude zapojen do řešení výzkumného záměru "Výzkum informačních a řídicích systémů" (CEZ: J22/98:262200012) a po jeho skončení do řešení výzkumného záměru "Modelování a optimalizace aplikačně specifických systémů založených na počítačích", jehož návrh je podán. Předpokládá se rovněž podání projektu pro doktorandy GA ČR, do kterého by v případě přijetí mohl být doktorand zapojen s možností stipendia
  • Doktorand bude zapojen do výuky podle potřeby Ústavu informačních systémů FIT.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https