Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Vzorce chování v počítačové bezpečnosti
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2010-06-07
Název disertace:Vybrané problémy vzorů chování v počítačové bezpečnosti
Charakteristika řešeného problému:

Cílem disertační práce je výzkum vzorů chování a jejich vlivu na počítačovou bezpečnost. Práce
bude pokrývat dvě hlavní oblasti: anonymní komunikaci a biometrickou autentizaci. V části týkající
se anonymní komunikace chceme rozšířit znalosti bezpečnostních limitů anonymitních systémů
o informace založené na reálném provozu sítě. V oblasti zabývající se biometrickou autentizací,
bude analyzována použitelnost přístupu výzva-odpověď pomocí vizuálně evokovaných potenciálů
(VEP).

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https