Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Navigace mobilních robotů
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2011-11-22
Název disertace:Navigace mobilních robotů
Charakteristika řešeného problému:

  • Získání přehledu o současném stavu problematiky mobilních inteligentních agentů - robotů
  • Návrh vnitřního modelu uzavřeného okolního prostředí robota 
  • Návrh plánovacího podsystému robota 
  • Návrh navigačního podsystému robota
  • Realizace praktické aplikace s cílem jejího zařazení do předmětů Inteligentní systémy a Robotika

 

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https