Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci testovatelných jader
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2011-02-24
Název disertace:Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci testovatelných bloků
Charakteristika řešeného problému:

  • Studium existujících principů návrhu snadno testovatelných obvodů a existujících metodik.
  • Definice pojmu testovatelné jádro.
  • Vytvoření metodiky analýzy číslicových obvodů a následnou identifikaci testovatelných jader.
  • Definice principů syntézy obvodů na bázi testovatelných jader, vytvoření metodiky.
  • Implementace metodiky.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https