Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2009-11-18
Název disertace:Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon
Charakteristika řešeného problému:

  • Získání přehledu o současném stavu metodik pro tvorbu plánu testu číslicových systémů včetně možností využití formálních nástrojů při tvorbě algoritmů pro návrh plánu testu pro vestavěné systémy.
  • Vytvoření metodiky pro návrh plánu testu pro vestavěné systémy založené na využití grafů konfliktů a Petriho sítí.
  • Implementace metodiky a její ověření.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https