Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Rozptýlený kontext ve formálních jazycích
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2008-03-07
Název disertace:Rozptýlený kontext ve formálních jazycích
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o problematice rozptýleného kontextu ve formálních jazycích a gramatických modelů, které jsou na  tomto kontextu založeny.  Výzkum těchto modelů bude orientován tak, aby adekvátním způsobem odrážel potřeby moderních metod výpočetního paralelismu. Redukované verze těchto modelů budou centrem tohoto studia. Aplikace se budou soustředit na syntaktickou analýzu.

Publikace související s vypsaným tématem:
2005MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica. 2005, roč. 17, č. 1, s. 11-20. ISSN 0324-721X.
2003MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.
 MEDUNA Alexander a kol. On the Degree of Scattered Context-Sensitivity. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 290, s. 2121-2124. ISSN 0304-3975.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https