Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Zpracování rastrového obrazu
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2012-12-11
Název disertace:Zpracování obrazu pro lepší vjem a interakci
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce je zaměřena na zpracování rastrového obrazu, jedná se o zkoumání takových metod, které mohou vést k efektivnímu předzpracování, rozpoznávání či syntéze rastrového obrazu. Je možnost zaměření výzkumu i na takovou třídu metod, které jsou implementovatelné na zařízeních využívajících programovatelný hardware (FPGA) a signálové procesory.

Publikace související s vypsaným tématem:
2004ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BRYAN Luděk, TUPEC Pavel a FUČÍK Otto. Particle rendering pipeline in DSP and FPGA. In: Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 361-368. ISBN 0-7695-2125-8.
2003ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a TIŠNOVSKÝ Pavel. Particle Rendering Pipeline. In: Spring Conference on Computer Graphics 2003 Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2003, s. 180-186. ISBN 80-223-1837-X.
2002ZEMČÍK Pavel. Hardware Acceleration of Graphics and Imaging Algorithms using FPGAs. In: Proceedings of SCCG. Budmerice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 8. ISBN 1-58113-608-0.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https