Téma disertační práce

Školitel:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Semanticky podporované vyhledávání klíčových slov v řeči
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2012-11-13
Název disertace:Optimalizace modelování gaussovských směsí v podprostorech a jejich skórování v rozpoznávání mluvčího
Charakteristika řešeného problému:

Podstatná část aktivit Skupiny zpracovábí řeči na FIT VUT: http://www.fit.vutbr.cz/speech
je spojena s vyhledáváním klíčových slov v audio dokumentech. V minulých letech jsme zaznamenali podstatný posun v prohledávání pomocí akustických modelů a výstupu z rozpoznáče s velkým slovníkem (Large Vocabulary Continuous Speech Recognizer LVCSR). Při akustickém vyhledávání je podstatným problémem nedostatečná diskriminabilita mezi skutečnými klíčovými slovy a falešnými záchyty.

Tématem tohoto doktorského projektu je využití syntaktické a semantické informace (kategorie slova, návaznost na sloveso, posice ve větě, atd) pro zlepšení diskriminability. V rámci projektu se doktorand zaměří jak na část akustickou (modelování, Viterbiho dekódování, atd), tak na část zpracování přirozeného jazyka (Natural language processing, NLP).

Projekt souvisí s evropským projektem AMI: http://www.amiproject.org kterého se FIT účastní. V rámci projektu sepro doktoranda počítá s mimořádným stipendiem.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https