Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Model poruchy polymorfního hradla
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2012-06-26
Název disertace:Optimalizace testu digitálního obvodu multifunkčními prvky
Charakteristika řešeného problému:

Polymorfní hradlo je prvek, který byl v nedávné době vytvořen evolučními postupy. Je pro něj typické to, že v závislosti na vnějších podmínkách (napájecí napětí, teplota) je schopen realizovat různé logické funkce - logický součin a logický součet. Tato jeho vlastnost zřejmě nabízí zcela nové možnosti využití při návrhu číslicových systémů. Bude také nabízet uplatnění nových postupů při tvorbě diagnostických metodik pro testování struktur sestávajících z polymorfních hradel.

Na ÚPSY se tvoří tým, který se bude problematikou polymorfních hradel (tzn. jejich strukturou) zabývat. Tento tým má rozsáhlé zkušenosti z oblasti návrhu a testování číslicových obvodů. Vzhledem k tomu, že v případě polymorfního hradla jde o zcela nový prvek, je nutno se zabývat kromé činností souvisejících se syntézou a analýzou struktury polymorfního hradla a s jeho využitím při návrhu číslicových systémů, také problematikou testování těchto zcela nových struktur.

Obsah činností je možné shrnout takto:

  • Seznamte se s obvodou strukturou polymorfního hradla.
  • Seznamte se s existujícími modely poruch číslicových prvků, posuďte možnost využití těchto modelů pro polymorfní hradlo.
  • Definujte model poruchy polymorfního hradla.
  • Simulací ověřte vliv injektování poruch do vnitřních bodů hradla.
  • Zabývejte se vlastností transparence polymorfního hradla.
  • Posuďte možnost využití existujících metod generování testovacích vektorů pro složité struktury na bázi polymorfních hradel s cílem snížit objem testovacích vektorů. 
  • Vytvořte metodiku generování testovacích posloupností pro složité struktury sestávající z polymorfních hradel. Metodiku vybudujte na předpokladu možnosti změnit funkci hradla.

Doktorand bude členem týmu, jehož činnost je podporována Grantovou agenturou ČR - projekt s názvem "Moderní metody syntézy číslicových systémů". V příštím roce bude podána nová grantová přihláška zaměřující se na tematiku vycházející z tohoto zadání. Při tvorbě metodik zabývajících se tématikou modelu poruchy polymorfního hradla bude doktorand vycházet z výsledků dosažených řešitelským kolektivem v předcházejícím období.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2004KOTÁSEK Zdeněk, PEČENKA Tomáš a STRNADEL Josef. Improving Testability Parameters of Pipelined Circuits Through the Identification of Testable Cores. In: Proc. of the 7th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 99-104. ISBN 80-969117-9-1.
 KOTÁSEK Zdeněk, PEČENKA Tomáš, SEKANINA Lukáš a STRNADEL Josef. Evolutionary Design of Synthetic RTL Benchmark Circuits. In: Informal Digest of Papers, IEEE European Test Workshop 2004. Montpellier: IEEE Computer Society, 2004, s. 107-108. ISBN 000000000.
2002STRNADEL Josef a KOTÁSEK Zdeněk. Optimising Solution of the Scan Problem at RT Level Based on a Genetic Algorithm. In: Proceedings of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronics Circuits and Systems Workshop. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 44-51. ISBN 80-214-2094-4.
2001HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard a STRNADEL Josef. Interactive Tool for Behavioral Level Testability Analysis. In: Proceedings of the IEEE ETW 2001. Stockholm, 2001, s. 117-119.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https