Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Metody návrhu číslicových systémů s ohledem na evolvabilitu
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2012-05-31
Název disertace:Acceleration Methods for Evolutionary Design of Digital Circuits
Charakteristika řešeného problému:

Výkonnost, adaptabilitu, spolehlivost, kvalitu služby apod. by bylo možno vylepšit u řady výpočetních jednotek, kdyby se jejich některá část (komponenta) mohla dynamicky měnit v závislosti na tom, jaká data jsou právě zpracovávána, kde je zařízení umístěno, jaké jsou k dispozici zdroje pro zajištění požadované funkce apod. Problémem je však: (1) nalezení této komponenty v dané aplikaci, (2) její modifikace na adaptivní komponentu a (3) modifikace celého systému tak, aby ji byl schopen efektivně využívat. Jednou z možností je realizovat tuto komponentu s využitím rekonfigurovateného obvodu, který je dynamicky rekonfigurován pomocí evolučního algoritmu. Cílem disertační práce bude na základě analýzy, realizace a ověření několika případových studií: (1) vypracovat metodiku pro identifikaci potenciálně adaptivních komponent a (2) navrhnout vhodný způsob, jak modifikovat vytipovanou komponentu na adaptinví komponentu tak, aby to bylo přínosem pro danou aplikaci. Tento koncept můžeme nazvat jako "design for evolvability".

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2005ZEBULUM Ricardo S., STOICA Adrian, KEYMEULEN Didier a SEKANINA Lukáš. Evolvable Hardware System at Extreme Low Temperatures. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 37-45. ISBN 978-3-540-28736-0.
2004SEKANINA Lukáš. Evolvable computing by means of evolvable components. Natural Computing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004, roč. 3, č. 3, s. 323-355. ISSN 15677818.
2003SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.
 SEKANINA Lukáš. Towards Evolvable IP Cores for FPGAs. In: Proc. of The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, s. 145-154. ISBN 0-7695-1977-6.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https