Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Distribuované důvěryhodné systémy
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2012-01-04
Název disertace:Důvěra a reputace v distribuovaných systémech
Charakteristika řešeného problému:

Už několik let probíhá jak výzkum, tak i vývoj v oblasti důvěryhodných systémů (trusted computing). Projekt bude navazovat na tuto oblast a rozšiřovat ji směrem k distribuovanému přístupu zajištění důvěryhodnosti systémů. Základními problémy jsou možnost posílit důvěryhodnost systémů spoluprací v rámci určité sítě, případná definice prokazatelnosti/kvality této důvěryhodnosti a v neposlední řadě nutnost existence důvěryhodné třetí strany.

Školitelem specialistou bude Ing. Zbořil František, Ph.D. 

 

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2005CVRČEK Daniel a MOODY Ken. Combining Trust and Risk to Reduce the Cost of Attacks. In: iTrust 2005. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 372-383. ISSN 0302-9743.
2004CVRČEK Daniel. Dynamics of Reputation. In: NordSec'04. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2004, s. 1-7. ISSN 1455-9749.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https