Téma disertační práce

Školitel:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Téma:Metody strojového učení pro klasifikaci a predikci na datech genových expresí
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2013-03-05
Název disertace:Metody pro predikci s vysokodimenzionálními daty genových expresí
Charakteristika řešeného problému:

 

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https