Téma disertační práce

Školitel:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Téma:Modelování prozodických příznaků pro ověřování mluvčího v pod-prostorech
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2012-05-21
Název disertace:Modelování prozodických příznaků pro ověřování mluvčího v pod-prostorech
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https