Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Nové operace nad formálními jazyky
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2007-10-04
Název disertace:Řízené formální modely a jejich redukce
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o nových jazykových operacích, které se používají v teorii formálních jazyků. Cílem je zavedení, výzkum a využití některých nových operací. Zásadní pozornost bude věnována paralelnímu rušení a vkládaní řetězců v bezkontextových jazycích. Teoretický výzkum těchto operací bude diskutovat jak klasická tak moderní témata formálních jazyků, jako např. uzávěrové vlastnosti. Nové operace budou zavedeny tak, aby byly snadno použitelné v moderních oblastech informatiky. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související s matematickou lingvistikou a molekulární biologií.

Publikace související s vypsaným tématem:
2004MEDUNA Alexander a VÍTEK Martin. New language operations in formal language theory. Schedae Informaticae. Krakov: 2004, roč. 2004, č. 13, s. 123-150. ISSN 0860-0295.
2003MEDUNA Alexander. Coincidental Extention of Scattered Context Languages. Acta Informatica. 2003, roč. 2003, č. 39, s. 307-314. ISSN 0001-5903.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https