Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Moderní metody vývoje informačních systémů
Zahájení v ak.r.:2005/2006
Obhajoba disertace:2010-12-13
Název disertace:Modelování architektury orientované na služby: Integrace modelování procesů a služeb
Charakteristika řešeného problému:

Problematika výzkumu metod a nástrojů pro efektivní vývoj informačních systémů využívajících moderních informačních a komunikačních technologií je stále aktuální. Významnou roli ve vývoji hraje modelování, které se uplatňuje především ve fázi specifikace požadavků a návrhu řešení. Výzvou je rovněž použití metod formální specifikace a verifikace pro některé dílčí problémy návrhu. Cíle projektu lze shrnout do tří oblastí:

  • Studium metod modelování a specifikace informačních systémů v návaznosti na použití moderních informačních a komunikačních technologií při jejich implementaci.
  • Návrh rozšíření existujících přístupů s využitím rámce pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů vytvořeného při řešení  projektu GA ČR "Rámec pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů" (GA102/05/0723), do něhož bude doktorand zapojen.
  • Ověření navrženého přístupu na případových studiích.

Doktorand bude zapojen do výuky podle potřeb Ústavu informačních systémů FIT.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https