Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Chaotické chování nelineárních dynamických systémů
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Tématem disertační práce bude problematika teorie chaosu. Postup práce by měl být následující:

  • Studium chaotického chování diskrétních i spojitých nelineárních dynamických systémů (bifurkací, podivných atraktorů).
  • Analýza matematických popisů těchto systémů, jejich systemizace a případné návrhy modifikací.
  • Studium současných aplikací teorie chaosu a návrhy nových možných aplikací.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https