Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Transformace formálních modelů
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2014-09-12
Název disertace:Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o moderních formálních modelech, které se používají v teorii jazyků. Teoretický výzkum těchto modelů bude diskutovat užitečné transformace těchto modelů, jako např. eliminace vymazávajících pravidel či redukce velikosti jejich komponent. Výzkum aplikací takto transformovaných modelů se bude soustředit na oblasti informatiky související s překladači, matematickou lingvistikou a molekulární biologií.

Publikace související s vypsaným tématem:
2005MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica. 2005, roč. 17, č. 1, s. 11-20. ISSN 0324-721X.
 TECHET Jiří. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. In: HONEYWELL EMI 2005 Proceedings of the International Interdisciplinary Student Competition and Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 80-84. ISBN 80-214-2942-9.
2003MEDUNA Alexander a kol. On the Degree of Scattered Context-Sensitivity. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 290, s. 2121-2124. ISSN 0304-3975.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https