Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Bezpečné hardwarové prostředky
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2009-11-30
Název disertace:Bezpečnost fyzicky odolných uzlů v bezdrátových senzorových sítích
Charakteristika řešeného problému:

V současné době se používají bezpečná hardwarová zařízení buď pro vysoce specializované aplikace - tyto jsou především spojeny s bankovními systémy, nebo pro "low-cost" aplikace, které jsou ale masově rozšířeny (např. mobilní telefony).

Tyto dva základní typy aplikací určují vlastnosti zařízení - výkonná a složitá vs. málo výkonná a relativně jednoduchá. Postupem vývoje ovšem dochází u těch prvních k velkým chybám v implementacích, které umožňují útoky na úrovni aplikačních rozhraních.

Zajímavou vědeckou otázkou je tedy určitá kombinace vlastností obou typů zařízení a takový návrh, který by umožnil jednoduchou a bezpečnou konfiguraci a tím univerzální využití a možnost nasazení u běžných uživatelů osobních počítačů.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https