Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma: Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2014-02-12
Název disertace:Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou.
Charakteristika řešeného problému:

Předmětem studia je zpracování rozsáhlých 3D prostorových scény pro interakci a zobrazování. Jedná se o lokálně zpracovávané modely a o modely distribuované v rozsáhlých počítačových sítí s možností modifikace vzdálenými uživateli. 

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https