Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Student:Slaný Karel, Ing.
Téma:Evoluční návrh v úloze predikce
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Problematika predikce, a to zejména predikce časových řad, je dlouhodobě zkoumaným problémem s celou řadou aplikací. Předmětem disertační práce bude využití evolučního návrhu v oblasti predikce. Bude se jednat o konstrukci prediktorů pomocí evolučních technik (zejména pomocí genetického programování). Evoluční techniky dále budou využity pro on-line adaptaci navržených prediktorů. Navržená řešení budou ověřována zejména v těchto oblastech: predikce vývoje kurzu měny s následnou identifikací okamžiku nákupu/prodeje, predikce dopravní situace s následným doporučením pro řízení provozu, predikce vývoje výpočtu s následným iniciováním vhodných akcí (rekonfigurace, spuštění testu atd.) apod.  

Publikace související s vypsaným tématem:
2004SEKANINA Lukáš. Evolvable computing by means of evolvable components. Natural Computing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004, roč. 3, č. 3, s. 323-355. ISSN 15677818.
2003SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.76.247
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]