Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2013-11-29
Název disertace:Metodologie pro návrh číslicových obvodů se zvýšenou spolehlivostí
Charakteristika řešeného problému:

Možnosti dynamické rekonfigurace FPGA nabízí nové alternativy konstrukce elektronických systémů se zvýšenou spolehlivostí. Lze ji použít jednak pro jednoduché zotavení po vzniku chyb v konfigurační paměti FPGA, jednak jako prostředek pro tvorbu metodik, jejichž implementací se nabídne možnost náhrady nefunkčního bloku blokem fungujícím správně. Celá aplikace tak musí být rozdělena na ucelené zaměnitelné funkční bloky s vlastní diagnostikou.

Práce na tématu disertační práce bude představovat tyto činnosti:

Zabývat se obecnými principy metod pro periodickou a průběžnou diagnostiku.

Zabývat se úvahami, jejímž výsledkem bude rozhodnutí o granularitě problému (jak velké celky budou diagnostikovány s využitím metod průběžné diagnostiky).

Úvahy o možnosti využití principů periodické diagnostiky na základě rozpoznávání stavů nečinnosti obvodu, využití možností umělé inteligence pro tyto účely.

Vytvoření metodiky, její implementace v prostředí Xilinx FPGA.  

 

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2005PEČENKA Tomáš. Generating Synthetic Benchmark Circuits with Predefined Testability Properties. In: Pre-Proc. 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno, 2005, s. 200-209.
2004KOTÁSEK Zdeněk, PEČENKA Tomáš a STRNADEL Josef. Improving Testability Parameters of Pipelined Circuits Through the Identification of Testable Cores. In: Proc. of the 7th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 99-104. ISBN 80-969117-9-1.
 KOTÁSEK Zdeněk, PEČENKA Tomáš, SEKANINA Lukáš a STRNADEL Josef. Evolutionary Design of Synthetic RTL Benchmark Circuits. In: Informal Digest of Papers, IEEE European Test Workshop 2004. Montpellier: IEEE Computer Society, 2004, s. 107-108. ISBN 000000000.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https