Téma disertační práce

Školitel:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
Téma:Tuhé soustavy diferenciálních rovnic
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2012-02-20
Název disertace:Analýza stiff soustav diferenciálních rovnic
Charakteristika řešeného problému:

Řešení stiff soustav patří stále mezi velmi náročné výpočetní postupy. Problematika stiff soustav je velmi komplikovaná zvláště v případě nelineárních diferenciálních rovnic, komplikace jsou dokonce  i v případě rozsáhlých soustav lineárních diferenciálních rovnic.
Problematice stiff soustav je věnována značná pozornost nejen v akademické oblasti, ale i v řadě špičkových průmyslových společností (ADI, Michigan, USA).  Stiff systémy rozhodujícím způsobem komplikují návrh a analýzu rozsáhlých technických úloh.
Předmětem dizertační práce je výzkum vzniku stiff soustav.  Cílem výzkumu bude analyzovat stiff soustavy, detekovat stiff soustavy a řešit vzniklé stiff soustavy. Důraz bude kladen na důsledné matematické zhodnocení.
V případě kvalitních výsledků a zodpovědného přístupu je zde možnost získání stipendia.

Publikace související s vypsaným tématem:
2005KUNOVSKÝ Jiří, TOMICA Petr a PETŘEK Jiří. Parasitic Effects in Electronic Circuits Simulations. In: Proceedings of 39th International Conference MOSIS '05. Ostrava: MARQ, 2005, s. 128-134. ISBN 80-86840-10-7.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https