Téma disertační práce

Školitel:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
Téma:Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci
Zahájení v ak.r.:2006/2007
Obhajoba disertace:2013-10-11
Název disertace:Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci
Charakteristika řešeného problému:

Řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic patří stále mezi velmi náročné výpočetní postupy.
V současné době probíhá výzkum extrémně přesného, stabilního a rychlého numerického řešení soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (výzkum zahrnuje přirozeným způsobem i řešení problémů, které lze na soustavy diferenciálních rovnic převést).
Výzkum je založen na originálním matematickém postupu využívajícím pro řešení diferenciálních rovnic netradičně metodu Taylorovy řady.
Metoda Taylorovy řady má velmi příznivé paralelní vlastnosti - mnoho výpočetních operací je vzájemně nezávislých, takže tyto výpočty mohou být prováděny paralelně, nezávisle v oddělených procesorech paralelních výpočetních systémů. Tento paralelní přístup se experimentálně ověřuje.Předmětem dizertační práce je výzkum architektur pro efektivní řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic. Cílem výzkumu bude návrh specializovaného paralelního výpočetního systému. Důraz bude kladen na důsledné matematické zhodnocení.
V případě kvalitních výsledků a zodpovědného přístupu je zde možnost získání stipendia.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https