Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Formální definice objektového modelu
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2010-03-12
Název disertace:Systémy s rolemi
Charakteristika řešeného problému:

  • Studium stávajících metod formálního popisu objektového modelu
  • Studium a doplnění objektového modelu
  • Formální definice takového modelu ve zvoleném prostředí
  • Realizace vybraných částí objektového modelu
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000HRUŠKA Tomáš a MÁČEL Michal. Concept Definition Language for Object-Oriented Databases. In: ISM 2000 Workshop Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 37-45. ISBN 80-85988-45-3.
 HRUŠKA Tomáš a MÁČEL Michal. Object-Oriented Database Systems. In: Sborník konference DATASEM 2000. Brno: neznámá, 2000, s. 9-46. ISBN 80-210-2428-3.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https