Téma disertační práce

Školitel:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Téma:Indexování a vyhledávání v řečových dokumentech
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2014-12-17
Název disertace:Vyhledávání výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https