Téma disertační práce

Školitel:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Téma:Jazykové modelování s systémová integrace pro rozpoznávání češtiny
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2012-10-02
Název disertace:Statistické jazykové modely založené na neuronových sítích
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https