Téma disertační práce

Školitel:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Téma:Automatická analýza síťové bezpečnosti
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2012-02-22
Název disertace:Analýza síťové bezpečnosti
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti síťové bezpečnosti, zejména návrhem počítačové sítě s ohledem na bezpečnostní rizika, např. spolehlivost, dostupnost zdrojů, zamezení neoprávněné přístupu, kontrola provozu a další.

Disertační práce se bude věnovat výzkumu v těchto oblastech:

  • formální popis a modelování návrh rozsáhlých sítí (včetně směrování, filtrování provozu apod.)
  • analýza síťové provozu, chování sítí při útocích
  • automatická analýza bezpečnostních vlastností na modelu
  • sledování reálného provozu a simulace útoků ve výzkumné  laboratoři
  • návrh technik pro detekci útoků (IDS)
Práce bude řešena ve spolupráci se školitelem-specialistou Ing. Ondřejem Ryšavým, Ph.D.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2008MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Model for Network-wide Security Analysis. In: Proceeding of the 15 IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-based Systems. Belfast: University of Ulster, 2008, s. 171-181. ISBN 0-7695-3141-5.
2007MATOUŠEK Petr. Network Security by Cisco. Slavonice, 2007.
2006MARTÍNEK Tomáš, KOŘENEK Jan a NOVOTNÝ Jiří. Network Monitoring Adaptor for 10Gbps Technology using FPGA. In: CESNET Conference 2006 Proceedings. Prague : CESNET, z. s. p. o.: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2006, s. 143-151. ISBN 978-80-239-6533-9.
 MATOUŠEK Petr. Nástroje pro analýzu bezpečnostních protokolů. Brno, 2006.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https