Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Obraz pohyblivého objektu
Zahájení v ak.r.:2004/2005
Obhajoba disertace:2011-10-11
Název disertace:Obrazová analýza v tribotechnické diagnostice
Charakteristika řešeného problému:

    výzkum algoritmů syntézy a analýzy pohyblivého obrazu se zaměřením na některou z následujících oblastí:
  • syntéza pohyblivého realistického obrazu
  • analýza pohyblivého obrazu s podporou DSP a FPGA
  • komprese a dekomprese pohyblivého obrazu
  • analýza obrazu pro uživatelská rozhraní - rozpoznávání osob, gest, výrazů v obraze
  • programové prostředí (virtuální stroj) pro výše uvedené úlohy
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2001ZEMČÍK Pavel, FUČÍK Otto, RICHTER Miroslav a VALENTA Pavel. Imaging Algorithm Speedup Using Co-Design. In: Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2001, s. 96-97. ISBN 80-227-1542-5.
2000DVOŘÁK Leoš, FUČÍK Otto, HONEC Jozef, RICHTER Miroslav, VALENTA Pavel a ZEMČÍK Pavel. Industrial Applications of Computer Vision. Automa. 2000, roč. 2002, č. 5, s. 28-30. ISSN 1210-9592.
1998RICHTER Miroslav a ZEMČÍK Pavel. Development Support System for Industrial Imaging. In: 1. česko - rakouské dny automatizace. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 1998, s. 84-87. ISBN 80-214-1116-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https