Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Bezpečnostní analýza síťového provozu pomocí behaviorálních signatur
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-06-26
Název disertace:Bezpečnostní analýza síťového provozu pomocí behaviorálních signatur
Charakteristika řešeného problému:

Předmětem disertační práce je studium a řešení problémů spojených s bezpečností bezdrátových sítí. Práce by měla být motivována snahou navrhnout nové přístupy pro zabezpečení přístupu k bezdrátovým sítím, včetně kryptografických protokolů, systémů založených na reputaci apod. Práce má své aspekty praktické (volba vhodných technologií a protokolů) i aspekty teoretické. Ty lze spatřovat v rozvoji vhodných technik modelování řízení přístupu a modelování útoků na bezdrátové sítě.

Práce bude řešena v kolektivu bezpečnostní laboratoře BUSlab na FIT VUT. V případě zodpovědného přístupu a kvalitních výsledků je zde možnost zapojení do dalších projektů a získání mimořádné stipendijní podpory.

Dodatek: v průběhu řešení práce se těžiště práce z původního tématu "Bezpečnostní protokoly bezdrátových sítí" (Security Protocols for Wireless Networks) rozšířilo a název byl proto upřesněn. Hlavním důvodem bylo rozšíření původního předmětu na zkoumání automatizovaného zpracování útoků, které je řešeno také v rámci projektu FR-TI1/037 na FIT VUT.

 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https