Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Využití GPU pro algoritmy grafiky a zpracování obrazu
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2015-04-02
Název disertace:Využití GPU pro algoritmy grafiky a zpracování obrazu
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertace je zaměřeno na výzkum možností využití programovatelných GPU (graphics processing unit) procesorů pro zpracování obrazu a "netradiční" algoritmy počítačové grafiky.

Možnosti (spíše příklady) algoritmů, které by přicházely v úvahu, jsou:

  • filtrace rastrového obrazu (lineární a nelineární filtry,...)
  • hledání objektů v rastrovém obraze (klasifikace výřezů obrazu)
  • převzorkování obrazů, například pro "přesné" texturování a spojování obrazů
  • detekce objektů ve videosekvencích
  • zobrazování 3D scéna založených na "point clouds"
  • simulace a animace částicových systémů

Předpokládá se řešení spíše jednoho nebo kombinace několika málo témat než všech výše uvedených v seznamu. Je možnost zapojení i do dalších projektů (například GAČR nebo projektů EU). Není vyloučena ani možnost zpracování některého z algoritmů pro FPGA.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https