Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Velmi náročné výpočty v grafice a zpracování obrazu
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-08-30
Název disertace:Restaurace obrazu konvolučními neuronovými sítěmi
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na řešení velmi náročných výpočtů v oblasti počítačové grafiky a zpracování obrazu. Ačkoli se výpočetní výkon počítačů vyvíjí velmi rychle, stále v oblasti počítačové grafiky a zpracování obrazu zůstává řada problémů, které nelze uspokojivě rychle řešit na dnešních počítačích, případně řešení nejsou kvalitní. Takové algoritmy je třeba buď "dobře implementovat" nebo "přepracovat a zlepšit". Příklady takových algoritmů jsou:

  • dekonvoluce 2D a 3D obrazů - zejména se jedná o odstranění "rozmazání obrazu" vzniklé vlivem vad objektivů nebo pohybu objektivu/objektů,
  • rekonstrukce snímků při prohlížení "virtuálního hologramu", například před jeho výrobou, a konstrukce takových hologramů,
  • odstraňování šumu/poruch ve videosekvencích, "de-interlacing" v systémech s prokládanými řádky v půlsnímcích, převzorkování videosekvencí v prostoru i čase.

Je možnost spolupráce i na dlaších projektech (GAČR, GA AVČR i na projektech EU). Předpokládá se práce na samotných algoritmech, implementace algoritmů na PC/GPU/FPGA, případně kombinace obojího.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https