Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Zpracování videosekvencí
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2014-12-19
Název disertace:ROZPOZNÁNÍ ČINNOSTÍ ČLOVĚKA VE VIDEU
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na zpracování videosekvencí. Moderní prostředky videotechniky a výpočetní techniky umožňují velmi snadno pořizovat videozáznamy a ukládat je například na pevné disky počítačů. Aby však bylo možno v takových videosekvencích "něco najít", je třeba mít možnost je vhodně automaticky zpracovat, indexovat, hledat v nich výskyt objektů apod. Přesněji se může se jednat zejména o některé z následujících zaměření:

  • extrakce příznaků popisujících obraz (celkové rozložení obrazu, členitost, barevnost, výskyt objektů, pohyb objektů) se zaměřením na zpracování v reálném čase, případně blízko reálnému času - to je užitečné zejména pro indexaci videosekvencí, automatický střih apod.,
  • cílené vyhledávání objektů ve videosekvenci, případně extrakce specializovaných příznaků svědčících o výskytu nějakého objektu - to je důležité zejména v systémech zpracovávajících videosekvence "se záznamem jen na požadavek", kdy je třeba spouštět záznam (a/nebo další zpracování) na základě indicií získaných z obrazu,
  • "globální" segmentace videosekvencí podle obsahu (resp, vzájemné podobnosti částí obsahu) - to je užitečné například pro automatické odstraňování nepotřebaných částí záznamů (přestávky, reklamy, ...) nebo pro automatickou kategorizaci záznamů (schůze, představení, volná debata,...).

Je možnost poslupráce i na dalších projektech (GAČR, GA AVČR, případně na výzkumném záměru fakulty). Je možnost zaměření i na akceleraci algoritmů v GPU, DSP nebo FPGA.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https