Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Fyzikální modelování a simulace
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2014-11-19
Název disertace:Fyzikální modelování a simulace
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce bude zaměřena na problematiku fyzikálního modelování a simulace (pro vojenské účely, kde je vyžadována realističnost).
Jednotlivé etapy práce by měly být následující:

  • Prostudování teorie dynamiky pevných a deformovatelných těles, příp. jiných fyzikálních modelů. 
  • Návrh nových aplikací matematických modelů pro fyzikální modelování a simulace (např. deformace terénu působením vnější síly apod.).
  • V daném modelu zjištění vlivu kolizí v prostoru, konvexních či konkávních těles, využití časové/prostorové koherence atd.
  • Experimenty, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

 

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https