Téma disertační práce

Školitel:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
Téma:Stabilita a konvergence numerických výpočtů
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2011-09-27
Název disertace:Stabilita a konvergence numerických výpočtů
Charakteristika řešeného problému:

V současné době existuje velmi mnoho výpočetních systémů, s nimiž je možno řešit velmi rozsáhlé a náročné vědeckotechnické výpočty. Univerzální výpočetní systémy řeší takové výpočty pomocí specializovaných algoritmů a specializovaných progamových vybavení. Jednoúčelově zaměřené výpočetní systémy se při řešení těchto výpočtů zaměřují na určitou třídu úloh - zásadním trendem je paralelizace výpočetních operací. Ne vždy se však klasické výpočetní algoritmy snadno paralelizují a zpracovávají paralelně. Cílem předkládaného teoretického výzkumu je proto analýza současných algoritmů a zhodnocení převodu zkoumaného výpočtu na řešení systému diferenciálních rovnic. Paralelnost výpočtu soustav diferenciálních rovnic se v současnosti ověřuje. Potvrzuje se, že paralelní řešení soustav diferenciálních rovnic je velmi přirozené. Základem tohoto typu výpočtů je nutně stabilita a konvergence řešení, problematické jsou stiff systémy. Využije se analogie s elektronickými obvody a s teorií elektrických obvodů.
Úvodní část výzkumu se zaměří na rozsáhlé soustavy algebraických rovnic, na analyzu stability a konvergence řešení, na souvislost špatně podmíněných soustav  se stiff systémy. Součástí bude zhodnocení vhodných paralelních architektur. K disposici bude nová varianta simulačního systému II-2007/TKSL.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https